Maternitas.cz - Hlavní téma mateřství |
Beseda o očkování
16. leden - Česká Lípa - Iva Kovandová

DĚTI A OČKOVÁNÍ - PŘEDNÁŠKA A BESEDA PRO RODIČE

Přemýšlíte o očkování svých dětí a máte pocit, že nemáte dost informací? Zvažujete jak, čím, kdy a zda vůbec nechat své děti očkovat? Může být očkování pro dítě rizikové? Přijďte si popovídat s Martinou Suchánkovou ze spolku ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost v očkovaní, která se s vámi podělí o své poznatky a zkušenosti.

Beseda se bude týkat zejména těchto témat:

  • povinný očkovací kalendář
  • vytvoření indiviuálního plánu
  • rizika, která představují vakcíny
  • minimalizací rizik při očkování
  • komunikace s lékaři
  • právní aspekty odkladu, rozložení či odmítnutí očkování
  • přístup k očkování v ČR a jinde ve světě

Lze očkovat bezpečně? Mohu použít libovolnou vakcinu? Co je individuální očkovací plan? Smím odložit očkování, do kdy? Co vím o nemocech proti kterým se očkuje? Co je nutné vědět PŘED čkováním? Jak poznám nežádoucí účinky? Lze je elimovat a lze odstraniit následky? Jak komunikovat s lékřem? Může mé dítě do školky na tabor? Jak se ve všem orientovat? Na koho se obrátit? Jek vše zodpovědně rozhodnout?....

Besedu vede Martina Suchánková, tel. 605 214 798, rozalio@rozalio.cz


Martina Suchánková

zakladatelka a nyní předsedkyně spolku ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost v očkování (www.rozalio.cz), matka 3 dětí. Považuje za důležité, aby rodiče znali svá práva a rozhodovali se až po vyslechnutí názorů a argumentů z různých stran. Její snahou je podpora očkování s minimalizací rizik, sebevědomí rodičů a náprava právního rámce očkování z povinného na doporučené a dobrovolné.


Situace okolo povinného očkování se především bouřlivě diskutuje a vyvíjí se vlastní pozoruhodnou cestou. Od července 2010, kdy soud uznal žalobu rodičů proti pokutě za důvodnou, nemohli být rodiče za nedodržení očkovacího plánu sankcionováni. Verdikt rozšířeného senátu NSS v dubnu 2012 toto rozhodnutí zvrátil a udělování pokut opět umožnil. Fakticky se ale rodiče opět pokutovat nezačali.

V r. 2011 Ústavní soud sice uznal výjimku z očkování při dotčení práva na víru a vyznání a apeloval na zavedení zodpovědnosti státu za nežádoucí účinky spojené s povinným očkováním, ale nutnost nařizovat očkování shledává i nadále potřebnou.

V r. 2016 Ústavní soud znovu posunul hranici a uznal, že lze očkování odepřít nejen z náboženských důvodů, ale také kvůli výhradě svědomí. Ovšem do školky stále přijmou jen dítě řádně očkované bez ohledu na ústavní práva a možné výjimky. Na stranu druhou, když je dítěti 5 let, přestáva být “nebezpečné “ pro kolektiv a do školky jít musí!

Odškodnění za následky po povinném očkování i v r. 2017 stále chybí.  Kocourkov? Kdepak! Realita našich dnů, Česká republika.

 

Existují různé koncepty přístupu k očkování. My zatím zůstáváme v tom starém striktním schématu, i když mnozí občané by raději následovali západní demokracie. Je to jen otázka času, kdy přijde změna, ovšem kolik ho bude potřeba je faktor zcela zásadní a dosud neznámý.

Očkování je široká problematika, na kterou existuje množství velmi protichůdných názorů. Pokusíme se na něj nahlédnout v širším kontextu medicínském i právním.

Cena kurzu
250.00 CZK
Datum konání
16. leden, 2018
16:00 - 18:30
Místo
MC Pumpkin
Školní 2520, Česká Lípa
Aktuální kapacita
13 / 20 účastníků
Máte zájem o kurz?